طباعة

خشکسالی اصفهان هم‌چنان ادامه خواهد داشت

الخميس 09/11/2017 08:40 م

الفجر

یک عامل حکومتی در هواشناسی اصفهان به کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی اشاره کرد وگفت: با توجه به این‌که تاکنون بارش نداشتیم شاهد کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی در اصفهان هستیم وخشکسالی هم‌چنان ادامه دارد.

وی روز ۱۸آبان ۹۶ به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت:‌ از مهرماه تاکنون بارش باران در سطح استان اصفهان نداشتیم.

به‌صورت مرتب شاهد کاهش ذخایر آب زیرزمینی هستیم وخشکسالی هم‌چنان ادامه دارد واین خشکسالی بدتر از گذشته می‌شود، با توجه به این‌که از نظر هواشناسی بارشی نداشتیم عمومًا میزان مصرفی هم از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود امسال پاییز خوبی از نظر بارشی نداریم.