طباعة

آلودگی هوای تهران در مرز هشدار

السبت 04/11/2017 08:20 م

الفجر

میانگین ۲۴ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت 8 صبح امروز با شاخص ۱۳۱در مرز هشدار قرار گرفت وبرای گروه‌های حساس جامعه خطرناک شد، رژیم اعلام کرد جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران جهت بررسی تعطیلی پیش دبستانیها ودبستانهای شهر تهران تشکیل می‌شود.