Advertisements

نگرانی خامنه‌ای از قیام سراسری مردم ایران و اعتراف به نقش مجاهدین

بوابة الفجر
در حالی که قیام مردم ایران بیش از 10روز است که هم‌چنان ادامه دارد، علی خامنه‌ای امروز به صحنه آمد وناگزیر از صحبت درباره آن شد.

خامنه‌ای سخن خود را از تظاهرات‌های فرمایشی رژیم در واکنش به قیام شروع کرد وضمن اذعان به ادامه‌داری قیام ومتقابلًا ضدتظاهرات‌های رژیم گفت: «ملت ایران... حرکت خود را آغاز کردند اما هنگامی که دیدند مزدوران دشمن دست‌بردار نیستند، پی‌درپی ودر روزهای متوالی، راهپیمایی‌ها تکرار شد». خامنه‌ای سپس با تصریح بر ادامه نبرد مردم ایران با دیکتاتوری ولایت فقیه افزود: «این نبرد «ملت با ضد ملت»، نبرد «ایران با ضدایران» ونبرد «اسلام با ضداسلام» است که از این پس نیز ادامه خواهد داشت».

خامنه‌ای با پذیرش نارضایتی عمومی از رژیم ودر حالی که نمی‌توانست به شعار فراگیر «مرگ بر خامنه‌ای» اشاره کند گفت: «این‌که عده‌یی از حقی محروم بمانند ودر جایی جمع شوند واعتراض کنند، یک مطلب است اما این‌که عده‌یی از این تجمع سوءاستفاده کنند وبه قرآن واسلام دشنام دهند وبه پرچم ایران اهانت کنند ومسجد آتش بزنند، یک مطلب دیگر است».

خامنه‌ای در این سخنرانی بارها وبا فحاشی‌های غیظ‌آلود به آلترناتیو وجایگزین سیاسی نظام خود اشاره کرد ودر حالی که سعی می‌کرد اعتبار این جایگزین را مخدوش کند، گفت: «این قضایا سازماندهی شده بوده ودر شکل‌گیری آن، یک مثلث فعال بوده است. یک رأس این مثلث، آمریکا وصهیونیستها بودند که طراحی را انجام دادند وچند ماه بر روی این طراحی کار کردند وبنای آنها این بود که حرکت ها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز برسد.

رأس دوم این مثلث، یکی از دولتهای پولدار خلیج‌فارس است که هزینه این نقشه را تأمین کرد ورأس سوم نیز... (مجاهدین) هستند واز ماهها قبل آماده بودند».

ادعای دخالت طرفهای خارجی در قیام به‌رغم آن است که آخوند علوی وزیر اطلاعات رژیم در جلسه غیرعلنی روز 17دی مجلس ارتجاع تصریح کرد:‌ «نمی‌شود گفت کل ماجرا توسط هدایت خارجی به‌وجود آمده است».

ولی‌فقیه ارتجاع هم‌چنین داستانسرایی‌های پاسدار محسن رضایی را تکرار کرد که: «برای سازماندهی وعملیات دو قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بود، یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در فضای مجازی بود وقرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاشها که هر دو قرارگاه به‌وسیله آمریکایی‌ها وصهیونیستها فرماندهی می‌شد».

خامنه‌ای بدون اشاره به برجام که قرار است طی چند روز آینده توسط رئیس‌جمهور آمریکا تعیین تکلیف شود، به برنامه موشکی ودخالتهای منطقه‌یی رژیم که ادامه برجام به متوقف شدن آنها مشروط شده اشاره کرد وآن را «از دیگر ابزارهای اقتدار ملی» رژیمش خواند. خامنه‌ای در حالی که تلویحًا آمریکا را ترغیب وتحریک به مذاکره می‌کرد وبا ابراز ناراحتی از موضع فرانسه گفت: «آمریکا جرأت نمی‌کند اسم مذاکره با ما را بیاورد اما یک کشور اروپایی می‌گوید می‌خواهیم با ایران درباره حضور منطقه‌یی آن مذاکره کنیم در حالی که باید از او پرسید شما چرا در منطقه حضور دارید؟»

ولی‌فقیه ارتجاع در چند جا از سخنانش به وجود مشکلات ونارضایتی‌ها وگستردگی اعتراضات مردم اعتراف کرد وگفت: «اعتراضها یا درخواستهای مردمی همواره بوده واکنون نیز هست؛ در همین یک‌سال اخیر، برخی از مردم در بعضی شهرها یا در مقابل مجلس به‌دلیل مشکلات صندوقها یا برخی مؤسسات مالی، اجتماعاتی داشتند که هیچ‌کس هم با آنها معارضه ومخالفتی ندارد وباید این حرفها گوش داده ورسیدگی شوند ودر حد وسع وتوان پاسخ داده شود».

خامنه‌ای ضمن تأکید بر این‌که «همه بدانند که مشکلِ حل‌نشدنی وگره بازنشدنی در کشور نداریم» اما هیچ راه‌حلی ارائه نداد واین بار حتی به «اقتصاد مقاومتی» هم اشاره نکرد. وی اما در مقابل با اظهار عجز از این‌که در رژیم کسی حرفهای او را تحویل نمی‌گیرد، گفت: «برخی گله می‌کنند که رهبری چرا تذکر نمی‌دهد اما بنده با گزارشهای مردمی ودیگر گزارشها از مسائل اساسی ومشکلات مردم با خبرم ومدام تذکر می‌دهم؛ به‌گونه‌یی که این تذکرات علنی، یکدهم هشدارها واوقات تلخیهای ما با مسئولان در جلسات غیرعمومی هم نیست».

خامنه‌ای در حالی که تلویحًا به هراس وناامیدی اجزای نظامش نسبت آینده اشاره می‌کرد، گفت: «به آینده بسیار روشن کشور امیدوار هستم».