Advertisements

ايران چه باید کند؟؟

ايران واعترضات خيابان
ايران واعترضات خيابان
ايران واعترضات خيابان 

در روزهاي اخير، دقيقا پیش از پنج روز است ما شاهد اعتراضهای کوچک، ولی کم کم این اعتراضهای سراسری ایران بودیم.

در حالی که مردم در وهله های اخیر چند مشکل دارد از جمله گرانی، فقر،نداشتن شغل،تورم،دخالت در أمور کشورهای دیگربه دست گریبان است.

این درحالی که، این اعترضهای بزرگ در طول تاریخ ایران به شمارمیرود.

وبه گزارش کیهان لندن:‌ خانواده‌های بدنه‌ی ارتش و سپاه از مردم هستند و حکومت برای سرکوب معترضان به «مدافعان حرم» متوسل می‌شود

- برای تقویت گردان‎های امنیتی سپاه، ماموریت گروهی از «مدافعان حرم» در سوریه تمام می‎شود و به ایران بازگردانده می‌شوند.

- فرمانده عملیات نیروی انتظامی گفته در صورت تداوم تظاهرات سراسری این نیرو توان کنترل شهرها را نخواهد داشت.

- خبر می‌رسد که از ارتش خواسته شده در صورت لزوم، آمادگی جایگزین کردن نیروها در سوریه را داشته باشد.

- خانواده‌های بدنه‌ی ارتش و سپاه نیز از مردم عادی هستند و مشکل بتوان این نیروها را علیه معترضان و تظاهرات سراسری آنها بسیج کرد.