Advertisements

فقدان حداقلهای ضروری در سرپل ‌ذهاب

ارشيفية
ارشيفية
20روز پس از زلزله در استان کرمانشاه، مردم سرپل ‌ذهاب که بیشترین آسیب را در این فاجعه دیده‌اند، هم‌چنان از فقدان حداقلهای ضروری برای مقابله با سرما ومشکلات زمستان رنج می‌برند، توجه شما را به تصاویری که به دستمان رسیده جلب می‌کنیم.