جانشین سرکرده کل ارتش بر ادامه حضور نیروی زمینی و هوایی در سوریه اعتراف کرد

بوابة الفجر
Advertisements
امیر پوردستان جانشین سرکرده کل ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع بر ادامه حضور نیروهای زمینی وهوایی ارتش در سوریه اعتراف کرد.

وی که روز شنبه 29مهر باخبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم مصاحبه می‌کرد در پاسخ به این سؤال که تکاوران ارتش وبقیه یگانها هنوز هم مأموریت مستشاری در منطقه انجام می‌دهند یا نه؟ گفت این درخواست را نه فقط بنده، بلکه کارکنان نیروی زمینی داشتند وفشار زیادی آوردند که باید در سوریه حضور داشته باشیم.

ما برای اولین مرحله تکاوران تیپ 65 نیرو مخصوص را فرستادیم وتوانمندی‌شان به‌گونه‌یی بود که یک تیپ مالک اشتر در آنجا تشکیل شد، تکاوران ما هم فرمانده این تیپ بودند ونیروها هم از تیپ فاطمیون بودند.

این حضور مستشاری کما فی السابق ادامه دارد وعلاوه بر آن حضور پشتیبانی نیروی هوایی ارتش است که کارکنان نیروی هوایی با هواپیماهای ناجا نزدیک به سه سال است که دارند پشتیبانی می‌کنند.

جانشین سرکرده کل ارتش در پاسخ به این سؤال که ارتش در آموزش دادن نیروهای ارتش سوریه نقش داشته‌اند؟ به نیروی تروریستی قدس اشاره کرد وگفت: متولی آموزش در سوریه وعراق، سپاه قدس است بچه‌های ما زیر نظر سپاه قدس کار انجام می‌دهند.