چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه با بیش از ۱۸درصد بیکارترین استانها در ایران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
طبق گزارش جدید مرکز آمار رژیم، چهارمحال وبختیاری وکرمانشاه در تابستان ۹۶ بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند، بر اساس این آمار استانهای چهارمحال وبختیاری، 18و سه دهم درصد، کرمانشاه 18درصد وخوزستان با 14و 9 دهم درصد در تابستان سال 96 بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

خاطرنشان می‌شود آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که جایگاه رژیم ایران به‌لحاظ بیکاری در جهان طی سال‌های 92تا 95 نزول 10پله‌ای داشته ورتبه رژیم ایران از 29به 19رسیده است که به‌معنای بدتر شدن وضعیت بیکاری است.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود میزان بیکاری در ایران تحت حاکمیت آخوندها در سال 2016 را 12.5 درصد اعلام کرد:‌ بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سال 2015برابر با 11درصد بوده است.

صندوق بین‌المللی پول: رژیم ایران نوزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان، بررسی آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2016.

نشان می‌دهد، رژیم ایران جایگاه نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی در اختیار دارد، که به‌معنای بدتر شدن جایگاه رژیم ایران در رده‌بندی جهانی است، هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.

رژیم ایران در سال 2015 رتبه 25 را در اختیار داشته که به این ترتیب در سال گذشته میلادی 6پله نزول کرده است.