وحشت آخوند روحانی از لیست‌گذاری سپاه توسط آمریکا

بوابة الفجر
Advertisements
آخوند روحانی روز چهارشنبه 19مهر در جلسه هیأت دولت طی سخنانی وحشت خود را از لیست‌گذاری سپاه پاسداران نشان داد وگفت:‌ "اگر آمریکا بخواهد علیه سپاه پاسداران اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا است؛ سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست".

وی به‌طور مضحکی از سپاه جهل وجنایت حمایت کرد ومدعی شد: "سپاه نه تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم است چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق وسوریه هم است چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم است چون طرفدار حیثیت واستقلال لبنان بوده است".

خاطرنشان می‌شود امروز چهارشنبه 19مهر دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی با عنوان سپاه پاسداران عامل اصلی جنگ‌افروزی وتروریزم در منطقه اعلام کرد: "رژیم آخوندی جنگ‌افروزی ودخالتهای جنایتکارانه خود در سوریه را گسترش می‌دهد ودرصدد است به هر نحو ممکن با تصرف معبر زمینی عراق- سوریه به سواحل شرقی مدیترانه وصل شود".