احضار دو مدافع حقوق کارگران توسط اطلاعات آخوندی در سنندج

بوابة الفجر
Advertisements
مأموران اطلاعات آخوندی روز چهارشنبه 19مهر دو تن از مدافعان کارگری را احضار کرد، این دو سهراب جلالی وشریف ساعدپناه نام دارند.

اطلاعات آخوندی سنندج از آنان خواسته است ساعت هشت ونیم صبح روز پنجشنبه 20مهرماه خود را به ستاد خبری اداره بدنام اطلاعات آخوندی در سنندج معرفی کنند.