Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران..تجمع اعتراضی کارگران نیشکر در اعتراض به دستگیری همکارانشان

Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements

بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز چهارشنبه ۴مردادماه ۹۶ به‌دنبال دستگیری سه‌شنبه شب ۱۵کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه در محل سکونتشان در روز سه‌شنبه شب 3مرداد، کارگران معترض مجددًا در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده وعلاوه بر پیگیری مطالبات قبلی، جویای وضعیت همکاران بازداشت شده خود شدند.

خاطرنشان می‌شود روز سه‌شنبه؛ حدود ۱۰۰۰تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 6ماه حقوق حقه خود؛ اقدام به تجمع اعتراضی وبستن جاده اهواز - اندیمشک کردند وبا مأموران نیروی انتظامی درگیر شدند. پس از این درگیری مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی سه‌شنبه شنبه 15تن از کارگران معترض را بازداشت کردند.
Advertisements