استمرار اعتراضات در مقابل غارت و چپاول مؤسسات غارتگر دامن رژیم آخوندی را می‌گیرد

بوابة الفجر
Advertisements
غارت‌شدگان مؤسسه کلاهبرداری مجاز کاسپین در تهران برای روز دوشنبه 26تیر 96به تجمع اعتراضی بزرگ در مقابل دفتر آخوند روحانی در خیابان پاستور فراخوان دادند.

روز شنبه 24تیر 96 غارت‌شدگان مؤسسه‌های مالی در شهرهای کوهدشت، اردبیل، بابل وکرج تجمع اعتراضی برگزار کردند.