گورهای ساکنان در ایران

بوابة الفجر
Advertisements
- روزنامه ایرانی "شهروند" عکس از زندگی می کنند فقیر در قبر شهریار منتشر شده، در جنوب پایتخت، تهران،
- پلیس ایران دستگیر کرده اند 300 نفر در قبرها زندگی می کردند برای فرار از سرما به جای فراهم آوردن سرپناه برای آنها
- تصاویر ساکنان قبرها در پاسخ تهران از اعمال محلی و بین المللی گسترده ای مطرح
- عکس از قبرها در ساکنان ایران در معرض شکست کامل رژیم آخوندی برای ارائه یک زندگی مناسب و معقول برای مردم کشور خود، با وجود تلاش خود را به صدور انقلاب بود موفق به خارج از کشور.
- کارگردان ایرانی اصغر فرهادی، یک دانش آموز ارشد حسن روحانی و خانواده اش در یکی از گور زنده به درد و رنج مردم ایران بهار