طباعة

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به بیکاری بیش از ۳۵درصد تحصیلکرده‌های دانشگاهی

الأربعاء 01/11/2017 08:50 م

الفجر

صورة أرشيفية

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع اعتراف کرد: نرخ بیکاری در بین تحصیلکرده‌های دانشگاهی که شامل لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری، فوق‌دکتری وافرادی که مقطعی را در دانشگاهها خوانده‌اند، بالای ۳۵درصد می‌باشد؛ کجا نرخ بیکاری پایین آمده است.

وی که سخنانش توسط خبرگزاری فارس رژیم منعکس شد، با اشاره به وضعیت درهم‌ریخته رژیم گفت: همه می‌دانیم که وضعیت استخدام در کشور به چه صورت است وجایی نداریم که هفته گذشته 500هزار نفر استخدام داشته باشد.

وی هم‌چنین با اشاره به عدم مدیریت درست ۳۸ساله در کشور تحت حاکمیت نظام آخوندی گفت: ما ۳۸سال است که کشور را با رویکرد تمرکزگرایی اداره کرده‌ایم به این صورت که تهران برنامه نوشت وبه ما دیکته کرده است.