طباعة

کشف ۵هزار میلیارد تومان درآمد محاسبه نشده در بودجه ۹۶کابینه روحانی

الإثنين 25/12/2017 09:37 م

الفجر

خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس درآمدهای حساب نشده کابینه آخوند روحانی را زیر سؤال برد وفاش ساخت: دولت از محل تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با مداخله‌ای در بازار در هشت ماهه امسال بالغ بر 5هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که تاکنون در محاسبات بودجه امسال برآورد نشده بود ومحل مصرف آن نیز معلوم نیست.

این منبع به بودجه 97 اشاره کرده که این موضوع را در بودجه 97لحاظ کرده ولی می‌افزاید:‌ اما مسأله‌ اینجاست که چرا این رقم در ردیف‌های متفرقه‌ آمده وشفافیت را کمرنگ کرده است، در حالی که این رقم باید در بخش درآمدهای نفتی ذکر می‌شد.