Advertisements

اعدام دو زندانی در مشهد

بوابة الفجر

رژیم ضد انسانی در زندان مرکزی مشهد دو زندانی را ربود، دو مرد که بین 23 تا 24 ساله بودند آزاد شدند وروز سه شنبه اعدام شدند.

قابل توجه است که رژیم ایران در این اعدام ها ادامه داشته است؛ زیرا ملاها در ایران قدرت گرفته اند وایران موقعیت های پیشرفته ای در اعدام دارد.