Advertisements

تظاهرات و اعتصابات در شهرهای ایران

بوابة الفجر
رانندگان وکارگران در شهرهای مشهد، رضوانشهر، شهر کرد واهواز دست به اعتراض واعتصاب زدند.

رانندگان کشت‌ وصنعت آستان قدس در مشهد روز چهار شنبه ۲۷دی در اعتراض به پایمال شدن حقوقشان دست از کار کشیده واعتصاب کردند.

اعتصاب کارگران سد شفارود در رضوانشهر در استان گیلان امروز چهارشنبه وارد یازدهمین روز خود شد، کارگران امروز نیز در مقابل کارگاه تجمع کردند وبه پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق، حق بیمه وشرایط کاری نامناسب اعتراض کردند.

کارگران کارخانه پاک پی با تجمع مقابل این واحد تولیدکننده محصولات لبنی واقع در شهرک صنعتی شهرکرد، به اعتراض خود اعتراض کردند.

در اهواز جمعی از کارگران گشت راهداری استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها مطالبات خود دست از کار کشیده واعتصاب کردند، یکی از این راهداران گفت: کارگران گشت راهداری در شهرهای مختلف استان از جمله شهرهای حمیدیه، هندیجان، هفتگل، دهدز وایذه بیش از یک سال است مطالبات عقب‌افتاده خود به آنها پرداخت نشده است.