Advertisements

کشف ۵هزار میلیارد تومان درآمد محاسبه نشده در بودجه ۹۶کابینه روحانی

بوابة الفجر
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس درآمدهای حساب نشده کابینه آخوند روحانی را زیر سؤال برد وفاش ساخت: دولت از محل تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با مداخله‌ای در بازار در هشت ماهه امسال بالغ بر 5هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که تاکنون در محاسبات بودجه امسال برآورد نشده بود ومحل مصرف آن نیز معلوم نیست.

این منبع به بودجه 97 اشاره کرده که این موضوع را در بودجه 97لحاظ کرده ولی می‌افزاید:‌ اما مسأله‌ اینجاست که چرا این رقم در ردیف‌های متفرقه‌ آمده وشفافیت را کمرنگ کرده است، در حالی که این رقم باید در بخش درآمدهای نفتی ذکر می‌شد.