Advertisements

دختر رفسنجانی: در بدن پدرم ۱۰برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده است

بوابة الفجر
فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی گفت در بدن پدر 10برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده است.

وی به سایت حکومتی اعتماد آنلاین گفت: جلسه‌یی با حضور همه اعضای خانواده وبرخی از اعضای شورای عالی امنیت برگزار شد ودر این جلسه به ما اعلام کردند بررسی نشان می‌دهد که در بدن پدر 10برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده است، آنها گفتند نمی‌دانند منشأ رادیواکتیو کجا بوده است.

همزمان محمد هاشمی برادر رفسنجانی نیز مرگ برادرش را غیرعادی توصیف کرده است.