گورهای جمعی در روستای کوئیک سرپل‌ذهاب

بوابة الفجر
Advertisements
در روستای کوییک سرپل‌ذهاب هنوز هم دادرسی نیست که به درد مردم مصیبت دیده برسد، هموطنی که خودش پیکر عزیرانش در روستا را به خاک سپرده می‌گوید 35نفر را از زیر آوار در آوردیم ودر هر گودال 5تا 6جسد را دفن کردیم، در این روستای بیش از 120نفر جان باختند.