روزنامه حکومتی ایران: قصه پرغصه مالباختگان

بوابة الفجر
Advertisements
روزنامه ‌ایران ارگان دولت روحانی موضوع غارتشدگان را یکی از موارد شرایط سخت کنونی رژیم عنوان کرد، ونوشت: «برخی از پرونده‌ها ومعضلاتی که گریبان کشور را گرفته است، هم‌چون همین قصه پرغصه مالباختگان، کاملًا بین بخشـی اسـت وبـدون همراهیِ هر سـه قوه بـا هم، امـکان حل چنین معضلات پیچیده‌یی وجود ندارد».

اما آخوند روحانی پس از جلسه سران سه قوه رژیم، تقصیر غارت اموال مردم توسط مؤسسات حکومتی را، وقیحانه متوجه مردم کرد، وگفت:در این جلسه بحث مالباختگان هم مورد بررسی قرار گرفت خب اولًا قبلًا مجوز این مؤسسات رو دستگاههای مختلف می‌دادند اگر ما تمرکز بدیم از این به بعد به همه این مؤسسات صرفًا از بانک مرکزی مجوز بگیرند وکاملًا مراقبت بشه ونظارت، بشه بخشی از این مشکلات حل میشه برخی از موارد هم بوده.

که به هر حال مؤسسات دچار مشکلاتی بودند مردم گرفتار شدند تصمیم بر این شده که نمایندگان روسای سه قوه این مسأله رو دنبال بکنند هر چه سریعتر بتونیم این مسأله رو حل بکنیم مردم عزیز ما توجه دارند وقتی یک مؤسسه‌ای دچار مشکل میشه، ضمن این‌که ما وظیفه داریم مشکلات مردم رو حل بکنیم مردم گرفتار نشوند اما از اونور هم بانک مرکزی محذوراتی داره ما نمی‌تونیم بگیم از پول بانک مرکزی برای حل، وفصل این مسائل استفاده بشه خب اعتباری می‌تونه بانک مرکزی در نظر بگیره ولی به هر حال باید بعد تأمین، بشه اون اعتبار وبرای این کار هم سه قوه باید با هم همکاری بکنند برای آینده هم باید برنامه‌ریزی کنیم هم مردم باید حواسشون جمع باشه بیشتر سرمایه‌گذاری هاشون رو ببرند در بانکها.