تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران و گرگان

بوابة الفجر
Advertisements
روز دوشنبه ۲۲آبان غارت‌شدگان کاسپین متعلق به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت پولهایشان تجمع کردند، تجمع‌کنندگان خیابان مقابل این شعبه را بستند، در گرگان نیز غارت‌شدگان کاسپین در چهارراه سازمان آب تجمع اعتراضی برگزار کردند.