مشاور رسانه‌یی رئیس بانک مرکزی رژیم:‌ ۳۰۰نفر شعارهای زننده علیه رهبر می‌دادند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
در نشست خبری نوبخت، سخنگوی دولت روحانی که ۱۶آبان ۹۶برگزار شد، مردوخی مشاور رسانه‌یی سیف رئیس بانک مرکزی رژیم، اعتراف کرد غارت‌شدگان ومردم خشمگین در نمایشگاه مطبوعات، علیه علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه رژیم، شعار داده وهنگامی‌که مردوخی به دفاع از خامنه‌ای می‌خواهد صحبت کند، غارت‌شدگان خشمگین او را به‌شدت گوشمالی می‌دهند، مردوخی گفت:‌جناب دکتر امروز می‌خواهم یک تراژدی غم‌انگیز به عرض جنابعالی وهمکاران عزیز برسانم.

روز جمعه که ظاهرًا اختتامیه مطبوعات بود، ساعت ۱۱و نیم من در سالن نمایشگاه مطبوعات بودم، یک مرتبه دیدم ۳۰۰نفر نتراشیده ونخراشیده وارد شدن با پلاکاردهای قرمز وشعارهای بسیار زننده که من حالا نباید این‌جا بگم علیه رهبر، علیه آقای روحانی، علیه سایر مسئولان واز جمله آقای دکتر سیف؛ ظاهرًا من مشاور رسانه‌ای دکتر سیف هستم، ولی من البته به دفاع از مقام معظم رهبری صحبت کردم، رفتم گفتم آقا شما می‌خواهید با الفاظ موهن وبی‌ادبی حق بگیرید، نه حق با ادب باید گرفت.

گفتم که همه شما سپرده‌گذار باشید وتحریک شده نباشی دستهای خارجی شما رو تحریک نکرده باشه! آقا تا این رو گفتم، یک پله‌ای اینجوری، البته سه برابر این، من رو هل دادن وافتادم؛ الان کتفم شکسته، آقای دکتر ببینید کتفم شکسته، چشمم نزدیک بود کور بشه، اگر عینکها به چشمم نبود، و۱۳بخیه این‌جا خورده در بیمارستان بانک ملی، عرض کنم اوضاع واحوال خوبی ندارم.

لازم به یادآوری‌ست که نوبخت، سخنگوی آخوند حسن روحانی در این نشست خبری تلاش می‌کرد این مهرة‌ حکومتی را ساکت کند، اما موفق نشد ومردوخی به خشم انفجاری مردم وغارت‌شدگان، هم‌چنین شعار علیه شخص علی خامنه‌ای وحسن روحانی اعتراف کرد واز تلویزیون رژیم به‌صورت زنده پخش گردید.