عاجل

خودکشی مرد میانسال در اراک

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
Advertisements
روز سه‌شنبه 16آبان 96یک مرد میانسال در اراک با پرتاب کردن خود به روی ریل قطار خودکشی کرد ومتأسفانه جان سپرد، وی به‌دلیل فشارهای اجتماعی قبل از خودکشی، همسرش را به‌قتل رسانده بود.

وز ۱۳آبان ۹۶پسر جوان یک خانواده خوزستانی اقدام به خودسوزی می‌کند که مادر وخواهر وی در تلاش برای جلوگیری از سوختگی وی، خود نیز دچار سوختگی می‌شوند، بنا‌ به گزارشهای رسیده درصد آسیب وارده به مادر ودختر خانواده کمتر ولی درصد سوختگی پسر جوان بیشتر است.

تقریبًا روزی نیست که در رسانه‌های رژیم خبر دردناک خودکشی وخودسوزی هموطنانمان را نشنویم، خودسوزی یکی از فجیع‌ترین راههای خودکشی است که در میان زنان ودختران محروم کشورمان رواج پیدا کرده است، بر اساس آمارها، زنان ایرانی بالاترین رتبه خودکشی را در خاورمیانه ورتبه سوم در جهان را دارند.

افزایش ۶۶درصدی خودکشی زنان در رژیم ایران، رسانه‌های حکومتی اعلام کردند، پرونده‌های اقدام به خودکشی طی ۵سال از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴افزایش ۶۶درصدی در میان زنان وافزایش ۷۱درصدی در میان مردان داشته است.

رسانه‌ حکومتی خبرآنلاین با انتشار این خبر افزود: در سال ۱۳۹۰در مجموع مردان وزنان ۲۴۶۲مورد فوت ثبت شده است که این آمار در سال ۱۳۹۴به ۳۲۳۴نفر رسیده است.

این رسانه حکومتی نوشت، خودکشی در جامعه ایرانی به شکل عجیبی در حال افزایش است، آمارها در حوزه خودکشی سال‌هاست بدرستی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد ونهاد‌ها در این زمینه، عمدتًا این آمارها را رسانه‌یی نمی‌کنند، جوانان از گروه‌هایی هستند که بیش‌ترین خطر خودکشی را دارند:هم‌چنین این آمارها نشان می‌دهد افزایش خودکشی در میان زنان ایرانی طی یک دهه اخیر افزایش یافته است.


روز یکشنبه 7آبان 96یکی از دانشجویان دانشگاه ملی خود را از بالای ساختمان دانشکده حقوق به پایین پرتاب کرد. حسن صدوق، رئیس این دانشگاه خبر خودکشی این دانشجو را تأیید کرد، محمد علیجانی، دانشجوی رشته حقوق، از نخبگان ورودی این دانشگاه دارای طلای المپیاد ادبی کشور بود که متأسفانه پس از انتقال به بیمارستان طالقانی درگذشت.
Advertisements