تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز

بوابة الفجر
Advertisements
روز شنبه ۲۲مهر ۹۶ کارکنان وکارگران کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 7ماه حقوق ومطالبات عقب‌افتاده دست به تجمع زدند.