مرکز شهر شیراز میزبان کپرنشینی

بوابة الفجر
Advertisements
به گزارش خبرگزاری نیروی ‌تروریستی ‌قدس (تسنیم) یک خانواده ۸نفره به‌دلیل فقر مالی مجبور به کپرنشینی در کنار خیابانی در مرکز شهر شیراز شدند.

بنا‌ به گزارشات دریافتی روز دوشنبه ۱۷مهرماه ۹۶ خانواده‌ای که قادر به پرداخت کرایه خانه نبود، توسط صاحب خانه بیرون انداخته شدند وآنها هم چون جایی برای محل سکونت نیافتند مجبور به کپرنشینی نه در حاشیه شهر بلکه در مرکز شهر شدند.

این روزها اهالی محل، غذا ومیوه این خانواده را تأمین می‌کنند، خانواده‌ای که با توجه به مشکلات مختلف مالی ومعیشتی درخواست حمایت از خیران را دارند حال وروز خوشی نداشته وتمایل به بردن نام ونشان از خودشان ندارند، مشکلات آن‌چنان بر آنان غلبه کرده که هرچه دارند را در خیابان روی هم ریخته وخودشان هم داخل آن رفته‌اند تا شاید یکی از راه برسد وگره‌گشای مشکلات آنان باشد.

این خانواده شب‌ها نیز امنیت وآسایش نداشته ودر این مدت با سرقت وسایل زندگی خود روبه‌رو شده‌اند که این مشکل نیز بر مشکلات آنان افزوده است.

در حالیکه مردم ایران از سر فقر مجبور به کپرنشینی، گورخوابی، فروش اجزای بدن وحتی فروش جگرگوشه‌های خود می‌شوند، گسترش چپاول ودزدی در این رژیم پایانی ندارد واین قشر محروم جامعه هستند که زیر فشار اقتصادی باید شب را در کپرها بگذرانند.