غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت به متحصنان در تهران پیوستند

بوابة الفجر
Advertisements
روز شنبه ۱مهرماه ۹۶ غارت‌شدگان کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در رشت به غارت‌شدگان کاسپین در تهران که هفتمین روز تحصن خود را سپری می‌کنند، پیوستند.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی آنها در همان بدو ورود شعار «بگو مرگ بر سیف» سردادند، غارت‌شدگان هم‌چنین شعار می‌دادند: «کاسپین دزدی کرده یا حسین سیف حمایت کرده یا حسین» و«بگو مرگ بر دزد».