خانم زهرا مريخي پس از انتخاب به عنوان دبيركل PMOI به استقرار آزادي در ايران متعهد شد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements

سازمان مجاهدين خلق ايران PMOI كنگره سراسري خود كه همزمان در تيرانا و5 كشور ديگر برگزار شد، در پنجاه ودومين سالگرد تاسيس خود، خانم زهرا مريخي را به عنوان دبيركل جديد انتخاب كرد، خانم زهره اخياني كه از سپتامبر 2011 دبيركل PMOI بود رياست كنگره را برعهده داشت.

طبق آيين نامه داخلي PMOI، دبيركل براي يك دوره 2 ساله قابل تمديد انتخاب ميشود،انتخابات در سه مرحله انجام مي‌شود. در مرحله اول اعضاي شوراي مركزي ودر مرحله دوم مسئولين وكادرها در بخشهاي مختلف بطور مخفي رأي ميدهند، در مرحله سوم، در كنگره سراسري مجاهدين بطور علني با بلند كردن دست رأي ميدهند.

در مرحله اول ( 20 اوت 2017)، خانم مريخي اكثريت آراي شوراي مركزي را از ميان 12 كانديدا بدست آورد كه 4 نفر اول براي مرحله دوم معرفي شدند، در مرحله دوم (3سپتامبر 2017) در 10 مركز رأي گيري شد كه خانم مريخي مجددا اكثريت آرا را كسب كرد، در مرحله نهايي در اجتماع سراسري، خانم مريخي به اتفاق آراء بعنوان دبيركل انتخاب شد، خانم مريخي پيش از اين هماهنگ كننده دفاتر خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ونايب رئيس شوراي مركزي PMOI بود.

خانم مريخي متولد 1959 در قائمشهر شمال ايران، در جريان انقلاب عليه ديكتاتوري سلطنتي با PMOIآشنا شد، پس از پيروزي قيام در قائمشهر به PMOI پيوست ومسئوليت بخش زنان را بعهده گرفت وسپس عضو تحريريه نشريه مجاهد در استان مازندران به نام طلاونگ منتقل شد، در 1981 درتهران مسئوليت سرپل شاخهٌ جنگل PMOI را به‌عهده گرفت، در 1984به پايگاههاي مجاهدين در منطقه مرزي ايران وعراق رفت، در 1985 عضو شوراي مركزي PMOI شد، برادر كوچكتر او علي مريخي در سال 1988 بدست پاسداران كشته شد.

خانم مريخي مدتي مسئول تشكيلات مجاهدين در اسكانديناوي وآلمان بود، در سال1991 عضو هيأت اجرايي PMOIشد ومسئوليت راديو صداي مجاهد، سيماي مقاومت ونشريه مجاهد را به‌عهده گرفت، در 1992به عضويت شوراي ملي مقاومت در آمد ودر 1993 بعنوان مسئول كميسيون تبليغات شورا معرفي شد، از سال 2003 تا امروز هماهنگ كننده دفاتر خانم رجوي وهمزمان از همرديفان دبيركل PMOI بود، او از سال 2014 نايب رئيس شوراي مركزي بود.

خانم مريخي پس از انتخاب، با دست گذاشتن بر قرآن واداي احترام به پرچم ايران وآرم PMOI، سوگند خورد كه همواره به تعهدات سنگين اين مسئوليت پايبند باشد وتمام توانايي خود وPMOI را كه گنجينه ملي مردم ايران است، براي استقرار آزادي ودمكراسي در ايران بكار بگيرد.

او با قدرداني از خانم اخياني دبيركل وخانم پارسايي رييس شوراي مركزي PMOI، تلاشهاي 14 ساله آنان وديگر مسئولان PMOIدر خونين ترين وخطرناكترين سالها در اشرف وليبرتي را ستود وگفت امروز PMOI به كمك عموم مردم بيش از هر زمان ديگر براي سرنگوني رژيم آخوندي آمادگي دارد.

خانم مريخي اعلام كرد اكنون PMOI 18 همرديف دبيركل (شامل 7 دبير كل پيشين) دارد،او خانمها نرگس عضدانلو 36 ساله ربيعه مفيدي 35 ساله ونسرين مسيح 39 ساله را بعنوان معاونان جديد دبيركل معرفي كرد.

خانم مريم رجوي، با تبريك به مناسبت انتخاب خانم مريخي به عنوان دبيركل PMOI گفت: اين يك انتخاب درخشان، در اوج دمكراتيسم وانسجام وشكوفايي ودر راستاي سرنگوني فاشيسم ديني است كه در هم شكستن طلسم ارتجاع واختناق را نويد ميدهد.