شورای نگهبان ارتجاع:‌ زن به مفهوم شرعی ولایت ندارد پس نمی‌تواند وزیر و رئیس‌جمهور شود

بوابة الفجر
Advertisements
سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع روز 12شهریور 96 در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی از دیدگاه ارتجاعی آخوندها در مورد زنان دفاع کرد وگفت،

«این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد وعده‌یی می‌گویند ریاست‌جمهوری ووزارت چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر ورئیس‌جمهور شود، این نظریه فقهی نظر جدیدی نیست که امروز مطرح شده باشد بلکه نظری است که چند صد سال در عرصه‌های فقهی روی آن بحث شده مانند بحثی که در خصوص قضاوت زنان مطرح است».

این اظهارات در واکنش به موج اعتراضهایی است که حتی در درون حکومت آخوندی علیه راه ندادن زنان به دولت روحانی وپستهای وزارتی برانگیخته شده است.