ابراز وحشت آخوند ذوالنور از سفر نیکی هیلی و تهدید به خروج از برجام

بوابة الفجر
Advertisements
آخوند مجتبی ذوالنور در واکنش به سفر نیکی هیلی به مقر آژانس وطرح موضوع بازدید از مراکز نظامی رژیم گفت:‌ هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند ما را مجبور به انجام کاری کند الای این‌که منافع استراتژیک ما در آن باشد.

ذوالنور گفت:‌ شرط پذیرش برجام بسته شدن پرونده هسته‌یی ایران بود و۵+۱ این را پذیرفته ودیگر راهی به عقب نیست، وحالا هم اگر سعی کنند جلوی استفاده ما از منافع برجام را بگیرند، واین موضوع جدی شود، ما هم اقدام جدی خواهیم کرد واین تصمیم واقدام جدی می‌تواند منجر به تعلیق برجام شود.