انتقال زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز به زندان قزوین

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
بنا‌ به گزارشهای دریافتی مأموران زندان مرکزی کرج روز یکشنبه پنجم شهریور 96 زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز را از این زندان به زندان قزوین منتقل کردند.

بنا‌ به این گزارش بیدادگاه رژیم در قزوین او را برای ساعت 9 صبح روز دوشنبه احضار کرده بود، لازم به یادآوری است این قبیل اقدامات برای پرونده‌سازیهای جدید وفشار به این زندانی سیاسی است.

خاطرنشان می‌شود زندانی سیاسی مهدی فراحی هنگامی‌که در ۱۹تیر ۹۶؛ پرونده قضایی خود را دید متوجه شد سه ونیم سال دیگر به محکومیتهای گذشته وی اضافه شده وبایستی تا ۱۲شهریور ۱۴۰۲در زندان به‌سر ببرد.

مقامات قضایی کرج حتی حکم را به‌صورت رسمی به وی ابلاغ نکرده‌اند تا بتواند اعتراض کند.