Advertisements

دفن مخفیانه پیکر سیدجمال موسوی بدون حضور خانواده

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سرانجام پس از چند روز بی‌خبری ونگرانی خانواده سید موسوی، به آنان اطلاع داده شد فرزند آنان زندانی سیاسی سید جمال سید موسوی، به اتهام محاربه در تاریخ اول شهریور در زندان گوهردشت کرج اعدام ودر محلی نامعلوم به خاک سپرده شده است.

از روز ۲۵مردادماه زندانی سیاسی سید جمال سیدموسوی به محلی نامعلوم منتقل شده بود وبرای آخرین بار روز ۳۱مردادماه روئیت شد، خانواده او با تأخیری طولانی از اعدام فرزندشان مطلع شدند وهم‌چنین نتوانستند پیکر وی را تحویل بگیرند.

سید جمال سید موسوی سال ١٣٨٧ از سوی نیروهای امنیتی رژیم در شهر سنندج دستگیر وسال ١٣٨٨به اتهام محاربه، از سوی بیدادگاه رژیم در سنندج به اعدام محکوم شد، سیدجمال موسوی در تیرماه سال گذشته به زندان گوهردشت کرج تبعید شده بود.

خاطرنشان می‌شود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه اول شهریور طی اطلاعیه‌یی با تسلیت به خانواده ودوستان سید جمال سیدموسوی وبه مردم سنندج وکردستان، عموم جوانان را به اعتراض علیه اعدام وحمایت از زندانیان سیاسی وخانواده اعدام شدگان فرامی‌خواند وخواستار محکومیت رژیم آخوندی از سوی جامعه جهانی به‌ویژه دبیرکل، کمیسر عالی حقوق‌بشر، شورای حقوق‌بشر وشورای امنیت ملل‌متحد شد.