اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داودی و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده گوهردشت

بوابة الفجر
Advertisements
زندانی سیاسی ارژنگ داودی از روز ۲۹مرداد ماه در اعتراض به شرایط فجیع خود ودر همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج، اعلام اعتصاب‌غذا ودارو کرد، ارژنگ داودی زندانی سیاسی سالخورده پس از انتقال به زندان زابل تاکنون ۱۶بار وی را جابه‌جا کرده وبه سلول انفرادی برده‌اند.

این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری قند وناراحتی قلبی به‌دلیل شرایط اسفبار زندان؛ پس از اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت در حمایت از آنان از روز ۲۹مرداد ماه؛ اقدام به اعتصاب‌غذا ودارو کرده است.

وی در پیام خود اعلام کرده است که از زندانیان سیاسی اعتصابی در گوهردشت حمایت می‌کند وتا رسیدن به خواسته‌هایش دست از اعتصاب‌غذا ودارو نخواهد کشید.

این زندانی سیاسی هم‌اکنون در سلول انفرادی؛ محروم از ملاقات؛ کتاب وروزنامه است، دژخیمان زندان زابل برای افزایش فشار بر این زندانی سیاسی اقدام به محدود کردن تماس تلفنی وی کرده‌اند.

یکی از عاملان اصلی این مشکلات فردی به نام غلام رضا رضایی رئیس جنایتکار حفاظت زندان زابل است که خود از عاملان ورود؛ پخش وتوزیع مواد مخدر در زندان است.