Advertisements

رکس تیلرسون: ما خواستار ممانعت از دامن زدن رژیم ایران به تروریسم هستیم

بوابة الفجر

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت: می‌خواهم قدری به رژیم ایران که در راستای تلاشهایمان برای متوقف کردن گروه‌های بنیادگرای افراطی در همه اشکال آن است بپردازم.

در رویکردی پیشگیرانه که مقدمتًا برای ممانعت از تولید تسلیحات اتمی توسط رژیم ایران است، ما خواستار ممانعت از دامن زدن این رژیم به تروریسم ونفوذ آن در خارج از مرزهای آن هستیم.

بحث بر سر ایران با برجام شروع وتمام نمی‌شود. فکر می‌کنم یک چیز که بتوانم در درک آن به افراد کمک کنم این است که آن توافق به بخش کوچکی از تهدیدات رژیم ایران که برنامه اتمی آنها بوده برمی گردد.

‌یکی از نتایج تلاشهای شدید برای اعمال اجرای این توافق، به بهای نادیده گرفتن سایر فعالیتهای بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه بوده، خواه برنامه کنونی موشکی آن باشد یا صدور تروریسم وصدور بی‌ثباتی به یمن یا صدور نیروهای خارجی به عراق وسوریه باشد.

لذا این توافق به این بها به‌دست آمد که ما چشم بر سایر چیزها بسته وآنها را نادیده بگیریم. در حالی که وقتی ما به صحنه آمدیم گفتیم بدانید که آن توافق پاسخگوی بسیاری از مشکلاتی که ما با رژیم ایران داریم نیست، برای همین نمی‌خواهم افراد فکر کننداین فقط برجام است که سیاست یا روابط ما را با این رژیم را تعریف می‌کند.

رژیم ایران با این تلاشهای خود، در افزایش نفوذش در خاورمیانه ادامه می‌دهد وتصمیم ما بر این است که با متحدانمان در منطقه کار کنیم تا تلاشهای توسعه‌طلبانه رژیم ایران را برای بی‌ثبات کردن مناطق به‌خصوص در یمن، عراق وسوریه ودرصحنه افغانستان نیز می‌بینیم، پس بزنیم.

فکر می‌کنم رئیس‌جمهور کاملًا نارضایتی خود را از برجام روشن کرده است که این ابزار ووسیله‌ایست. اما ما به گفتگوهایمان در مورد کارایی آن توافق ادامه می‌دهیم این‌که آیا کارایی دارد یا خیر؟ ولی به‌طور مشخص ما با طرفهای دیگر این توافق، متحدان اروپایی‌مان به‌طور مشخص گفتگو می‌کنیم تا اطمینان پیدا کنیم به‌طور کامل تمامی جنبه‌های آن توافق به مورد اجرا گذاشته شود ورژیم ایران را به‌خاطر تعهداتش مورد حسابرسی قرار دهیم.

ما رژیم ایران را که به تعهداتش در رابطه با روح این توافق متعهد بوده یا خیر به چالش می‌کشیم.