إيران.. تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
اقشار مختلف میهنمان در شهرهای ممسنی، سوسنگرد، کرمانشاه وسامان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در ممسنی کارگران قند این شهر روز چهارشنبه 24خرداد 96 در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه ابتدا مقابل کارخانه وسپس در جاده سراسری تجمع کردند.

در سوسنگرد روز چهارشنبه ۲۴خرداد کارگران شهرداری این شهر در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق عقب‌افتاده وپرداخت نشدن 7ماه حق بیمه کارگران دست به تحصن زدند.

در کرمانشاه نیز، تاکسی‌داران در اعتراض به عدم تحقق وپیگیری مطالباتشان از سوی کارگزاران رژیم دست به اعتصاب زدند.

تاکسی‌داران کرمانشاه نسبت به اقساط کمرشکن وسرسام‌آور طرح تعویض خودروهای فرسوده وعدم توجه نسبت به بیمه رانندگان جدید اعتراض دارند.

و در سامان در استان چهار محال وبختیاری کشاورزان طرح کشاورزی عمان در اعتراض به واگذاری آب این طرح به مرغداری صنعتی سامان تجمع کردند.