Advertisements
Advertisements
Advertisements

اخراج ۵۲۵ کارگر شرکت آهاب در تهران

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شرکت آهاب 525 کارگر خود را در حالی که سه ماه حقوق ومزایای خود را دریافت نکرده بودند، اخراج کرد.

این کارگران روز ۳۰اردیبهشت 96 اخراج شدند، بیشتر کارگران این شرکت پیمانکاری، کارگران فصلی مناطق محروم هستند که به هنگام نیاز در پائیز وزمستان به کار گرفته می‌شوند.

در 18اسفند 95 نیز این شرکت 30 کارگر این مجموعه را بدون تسویه‌حساب با آنان اخراج نمود.

شرکت آهاب یک شرکت پیمانکاری است که در سال ۱۳۶۶ تأسیس شده ومتشکل از چند کارگاه است که در هر یک از آنها ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارگر شاغل هستند ودر زمینه پروژه‌های ساختمانی وطرح‌های عمرانی، احداث تونل، راهسازی وحمل ونقل فعال است. این شرکت در ساخت وساز تونل‌های متروی تهران نیز مشارکت دارد.

کارفرمای شرکت با سوء‌استفاده از شرایط موجود کارگران، آنان را مجبور به امضای قرارداد سفید وتسویه نموده است از همین رو مزایای جانبی حقوق را به آنها نمی‌پردازد وبا سهل‌انگاری در تجهیز ایمنی محل کار باعث حوادث ناگوار جهت چندین نفر از کارگران شده است.
Advertisements