طباعة

فراخوان به تجمع پیشکسوتان فرهنگی ایران

الخميس 09/11/2017 08:47 م

محمد سمير

بازنشستگان وپیشکسوتان فرهنگی ایران، طی فراخوانی اعلام کردند که روز دوشنبه 22آبان، ساعت 10 صبح، در مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

پیشکسوتان فرهنگی اعلام کرده‌اند در اعتراض به بی‌حرمتی حاکمان تهران وبی‌عملی وپاسخگو نبودن به خواسته‌هایشان، با شعار «تا حق خود نگیریم -از پای نمی‌نشینیم» تصمیم به تجمع گرفته‌اند.