طباعة

اعتراف عضو مجلس ارتجاع:‌۹۰درصد احزاب در ایران غیرواقعی هستند

الخميس 09/11/2017 08:42 م

الفجر

حمیدرضا فولادگر عضو مجلس ارتجاع به قلابی وساختگی بودن احزاب در داخل رژیم اعتراف کرد.

وی روز ۱۷آبان ۹۶ در گفتگو با خبرگزاری مجلس ارتجاع گفت:«حدود 250حزب در کشور داریم که کمتر از 10درصد این احزاب فعال هستند وهیچ‌کدام در قالب یک حزب واقعی نیستند وفقط نام این احزاب بر روی میز وزارت کشور قرار دارد.

برای الزامی شدن حضور احزاب در انتخابات‌های مختلف، باید در قانون اساسی نیز اصلاحاتی انجام شود.