طباعة

اعدام ۴زندانی در ارومیه

الثلاثاء 07/11/2017 07:54 م

الفجر

دژخیمان خامنه‌ای صبح امروز سه‌شنبه 16آبان 96؛ ۴زندانی را در زندان دریای ارومیه اعدام کرد، دژخیمان خامنه‌ای این 4زندانی را صبح روز دوشنبه 15آبان به سلول انفرادی منتقل کرده بودند.

اسامی زندانیان عبارتند از 'اصغر رنجبر'،'هدایت شیرزاد'، 'حسن باشوقی' و'علی زارع'، هدایت شیرزاد متاهل ودارای فرزند بود.