طباعة

گسیل صدها مأمور انتظامی در مشهد در هراس از تجمع غارت‌شدگان کاسپین

الإثنين 06/11/2017 09:12 م

الفجر

از صبح امروز دوشنبه ۱۵آبان رژیم آخوندی صدها مأمور انتظامی را در مشهد در هراس از تجمع اعلام شده غارت‌شدگان کاسپین در مقابل دفتر سازمان ملل به بلوار سجاد گسیل کرده است.

مأموران سرکوبگر چهارراه‌های منتهی به بلوار سجاد را بسته وشماری از غارت‌شدگان را دستگیر کرده‌ وبا خود برده‌اند، اسامی برخی از دستگیر ‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.