طباعة

اعتراف استاندار رژیم در تهران: تهران قابل زندگی نیست

الإثنين 06/11/2017 09:09 م

محمد سمير

استاندار رژیم در تهران به وضعیت وحشتناک زندگی در تهران اعتراف کرد ودر جلسه‌یی که روز ۱۴آبان ۹۶در تهران برگزار شد گفت: «استان تهران با این وضعیت شاخصهای آلایندگی، قابل زندگی نیست آلودگی تهران فقط اختصاص به شهر تهران ندارد».

مدیرکل حکومتی محیط‌زیست استان تهران نیز در این جلسه با انداختن تقصیر بر گردن رانندگان وخودروها گفت:‌ «سهم خودروها در آلودگی هوای تهران بیش از ۸۰درصد است».

رئیس پلیس رژیم در تهران هم با سرپوش گذاشتن بر علت ریشه‌یی وضعیت آلودگی هوای تهران، تلاش کرد مقصر را «خودروهای شخصی تک‌سرنشین» معرفی کند. او با اعتراف به اخاذی تحت عنوان جریمه گفت:‌«در هفت ماه نخست امسال دو میلیون و۵۰۰هزار دستگاه خودرو جریمه شده‌اند و۱۰۰هزار برگ جریمه به شکل اعمال قانون دستی داده شده است».