طباعة

بیش از ۵۶نفر از عوامل رژیم ایران به جرم دور زدن تحریمها در زندانهای آمریکا

الأحد 05/11/2017 09:51 م

محمد سمير

کاظم غریب آبادی یکی از مقامهای قضایی رژیم ایران برای اولین بار اعتراف کرد، بیش از 56تن از عوامل رژیم آخوندی به جرم دور زدن تحریمها در زندانهای آمریکا هستند.

وی روز یکشنبه 14آبان 96 در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی گفت: تعدادی از این افراد به بهانه‌های واهی مرتبط به دور زدن تحریمها در انتظار محاکمه به‌سر برده ویا در حال گذراندن محکومیت خود هستند.

هم‌چنین تعداد دیگری از ایرانیان نیز در کشورهای مختلف به همین بهانه به‌درخواست آمریکا بازداشت شده وتقاضای استرداد آنان به کشور شده است.