طباعة

سقوط رژیم ایران در رده‌بندی جهانی کسب‌وکار

الأربعاء 01/11/2017 08:45 م

الفجر

صورة أرشيفية

بانک جهانی اعلام کرد رژیم ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب وکار، میان ۱۹۰کشور در رتبه ۱۲۴قرار گرفته است واز سقوط ۴پله‌ای رژیم ایران در رده‌بندی جهانی خبر داد.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران تحت حاکمیت آخوندها بدتر شده است.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها وورشکستگی ودریافت انرژی برق محاسبه می‌شود، این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت ومناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی وتجاری است.